Početna

Terotehnologija  je kombinacija menadžmenta, finansijske ekpertize, inženjeringa, izgradnje i drugih disciplina primjenjenih na stalna sredstva sa aspekta ekonomičnosti tokom njihovog vijeka trajanja.Sam pojam terotehnologija ima korijen u tri starogrčke riječi: terein (τηρέω) – staranje, tehne (τέχνη) – vještina i logos (λόγος) – nauka. Dakle prema korijenskom značenju terotehnologija je nauka o vještini staranja pri čemu se misli na staranje nad sredstvima (mašine, alati, uređaji, građevine itd.).

Terotehnološki pristup je razvijen 70.-tih godina 20.-tog vijeka u Ujedinjenom Kraljevstvu sa ciljem postizanja maksimalne ekonomske dobiti od stalnih sredstava. Ovaj pristup podrazumijeva primjenu inženjeringa, menadžmenta i finansijske ekspertize u cilju postizanja zadanog cilja. Naime, krajem 1960.-tih troškovi održavanja u tvornicama su značajno premašivali budžet za zdravstvo u Ujedinjenom Kraljevstvu te je zaključeno da je potrebno raditi na edukaciji, istraživanjima i poduzeti druge mjere kako bi se unaprijedilo održavanje.” Wikipedia

U ovo vrijeme recesije uz sve učinke globalizacije ulazi se s vrlo malo nade za novo investiranje u materijalnu imovinu i za očekivati je usmjerenost na što bolje upravljanje i održavanje kompletnom imovinom. Moglo bi se reći da je održavanje budućnost svijeta. Radim u održavanju 40 godina što se može vidjeti iz mog CV.
Želja mi je razmjena iskustava iz oblasti održavanja, razvoj struke, unapređenje statusa djelatnosti održavanja u kompaniji i edukacija iz svih područja struke.
U svijetu postoje tri pristupa održavanju: terotehnološki, logistički i totalno produktivno održavanja. Sva tri pristupa u konačnici imaju optimiranje troškova održavanja u životnom ciklusu opreme.