Biografija

Poštovani Prijatelji,
Želim na početku da ukažem na svrhu postojanja ove web stranice. U ovo vrijeme recesije uz sve učinke globalizacije ulazi se s vrlo malo nade za novo investiranje u materijalnu imovinu i za očekivati je usmjerenost na što bolje upravljanje i održavanje kompletnom imovinom. Moglo bi se reći da je održavanje budućnost svijeta. Radim u održavanju 40 godina što se može vidjeti iz mog CV.
Želja mi je razmjena iskustava iz oblasti održavanja, razvoj struke, unapređenje statusa djelatnosti održavanja u kompaniji i edukacija iz svih područja struke.
U svijetu postoje tri pristupa održavanju: terotehnološki, logistički i totalno produktivno održavanja. Sva tri pristupa u konačnici imaju optimiranje troškova održavanja u životnom ciklusu opreme.

Ja se bavim terotehnološkim pristupom, a poznato je da je TEROTEHNOLOGIJA – multidisciplinarna tehnologija koja se bavi svim tehno ekonomskim mjerilima i aktivnostima tehničkih sistema, za sve vrijeme trajanja njihovog životnog ciklusa, od samih početaka- ekonomskih studija i projekata, preko projektovanja, izgradnje, instalisanja, uhodavanja, održavanja i modernizacije, eksploatacije i upravljanja, do zamjene i otpisa, a u svrhu minimizacije ukupnih troškova u toku cijelog životnog ciklusa sistema uz povratni tok informacija.

Spreman sam za saradnju, i svi koji se na bilo koji način bave održavanjem mogu sa mnom komunicirati putem ove stranice.

Hasan Avdić je rođen 27. jula 1955. godine u selu Podgorje, opština Banovići. Osnovnu školu je završio  u Selu Banovići. Srednju mašinsko-tehničku školu je završio  u Banovićima 1974. godine. Mašinski fakultet – smjer proizvodno mašinstvo u Sarajevu je upisao 1974 godine, a diplomirao  1978. godine.

Postdiplomski studij  upisao 1994. godine na Fakultetu Elektrotehnike i Mašinstva u Tuzli, odsjek Energetsko mašinstvo, smjer – Upravljanje proizvodnjom, a završio 1997. godine.

Magistarski rad na temu UTICAJ STRATEGIJE ODRŽAVANJA NA POVEĆANJE EFEKTIVNOSTI SISTEMA EKSPLOATACIJE UGLJA NA PK-ČUBRIĆ, odbranio je  27.06.1997. godine na Fakultetu elektrotehnike i mašinstva u Tuzli.

Na Mašinskom fakultetu u Tuzli je prijavio doktorsku disertaciju pod nazivom DOPRINOS RAČUNARSKOJ ALGORITMIZACIJI POGODNOSTI ODRŽAVANJA SLOŽENIH TEHNIČKIH SISTEMA, i istu odbranio 14. 12. 2001. godine.

Po završenom fekultetu   se zaposlio u Rudniku mrkog uglja Banovići, gdje i danas radi.

U školskoj 1996 / 97. godini je radio kao asistent na predmetu Transportni sistemi na Fakultetu elektrotehnike i mašinstva u Tuzli.

26.11.1997.godine je izabran kao saradnik u zvanje Višeg asistenta na nastavni predmet Transportni sistemi na odsijeku energetsko mašinstvo Fakulteta elektrotehnike i mašinstva u Tuzli.

18. 07. 2002. godine je izabran u zvanje docenta za užu naučnu oblast TEROTEHNOLOGIJA na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

19.03.2008. godine je izabran u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast TEROTEHNOLOGIJA na mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Radio na poslovima i radnim zadacima Pomoćnika izvršnog direktora za tehničke poslove – za održavanje u RMU-Banovići i kao spoljnji saradnik, u zvanju vanrednog profesora,  na predmetima Terotehnologija i  Tehnička dijagnostika  na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Poslijednji steceni akademski stepen:

  • Doktor tehnickih nauka iz oblasti mašinstva.

Sadašnja pozicija:

  • 2016-
    Ekspert za upravljanje održavanjem tehničkih sistema.

 

CV – Eng

CV – Bos